Νέα

Υπηρεσίες

Για την LYRITIS BIOLINE A.E. η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας. Το πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει πλήρη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη με διαδικασίες που συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001

 

Πολιτική ποιότητας

Η Διοίκηση της LYRITIS BIOLINE A.E. έχει καθορίσει μία πολιτική ποιότητας συνδεδεμένη με την φιλοσοφία της...